Adviesrapport maken

Adviesrapport

[wp_ad_camp_2]

Tekstdoel:

Een adviesrapport geeft op basis van eigen of andermans onderzoek een beredeneerd (beleids-)advies of maakt een oplossing voor een probleem kenbaar.

Studenten schrijven bijvoorbeeld adviesrapporten in het kader van een stage of naar aanleiding van een onderzoeksvraag die aan een van de universitaire ‘winkels’ wordt uitbesteed. Beleidsrapporten zijn specifieke adviesrapporten, die meestal in een bestuurlijke context worden geschreven.

Doelgroep: Lezers van adviesrapporten vormen in de meeste gevallen een heterogene groep. Een opdrachtgever is bijvoorbeeld vooral geïnteresseerd in het daadwerkelijke advies dat je uitbrengt. Een docent daarentegen wil vooral beoordelen of je het onderzoek goed hebt uitgevoerd, de juiste conclusies hebt getrokken en deze voldoende genuanceerd onder woorden hebt gebracht. Breng de lezersgroep dan ook duidelijk in kaart door de volgende vragen te stellen.

Welke voorkennis hebben de lezers?
Welke belangen hebben de lezers?
Hoe gaan ze het rapport gebruiken?

Bronnen

De analyse van het probleem en de achtergrondinformatie van je opdrachtgever.
Gegevens van externe experts (zie Experts interviewen).
Resultaten van het verrichte onderzoek.
Geraadpleegde vakliteratuur.
Je eigen expertise.
Eerder gepubliceerde adviesrapporten over het onderwerp.

[wp_ad_camp_2]

Globale structuur: In een adviesrapport staan het advies en de onderbouwing daarvan vaak centraal. Onderzoeksgegevens, methodologie en theorie worden meestal gepresenteerd in de bijlagen.

Ga met betrekking tot de structuur van je tekst na wat de verwachtingen zijn van de opdrachtgever (de docent). Hieronder wordt een globale structuur gepresenteerd voor een kort adviesrapport.

voorbeeldstructuur adviesrapport:
Managementsamenvatting

Stelt de opdrachtgever in zo weinig mogelijk woorden op de hoogte van het advies en de onderbouwing hiervan. Omvang: half à 1 A4
Inleiding: het probleem

Bevat de aanleiding en context van het probleem, de centrale vraag en een beschrijving van de randvoorwaarden voor mogelijke oplossingen.
Oplossingen / maatregelen

Geeft een of meer oplossingen weer en weegt deze (tegen elkaar) af binnen de gestelde randvoorwaarden
Conclusie / aanbevelingen

Bevat het uiteindelijke advies en de onderbouwing hiervan.
Bijlagen

Bevatten de onderzoeksgegevens en achtergrondinformatie

[wp_ad_camp_2]

Plaats een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.